פוקר S-11 "אינסטרוקטור"

מטוס הדרכה בסיסי אשר שימש את בית-הספר לטיסה בשנים 1952-1953 ולאחר מכן במשך מספר שנים את טייסת התובלה הקלה "הגמל המעופף" (לימים הטייסת "הראשונה"). סבל

מטוס הדרכה בסיסי אשר שימש את בית-הספר לטיסה בשנים 1952-1953 ולאחר מכן במשך מספר שנים את טייסת התובלה הקלה "הגמל המעופף" (לימים הטייסת "הראשונה"). סבל ממנוע ומכן נסע חלשים והוצא משירות בשנת 1957.

בשנת 1949 בחן חיל-האוויר שלוש חלופות למטוסי הסטירמן לצורך הדרכה בבית-הספר לטיסה ובחר בסופו של דבר במטוס הפוקר ההולנדי. 41 מטוסים הוכנסו לשירות בחיל בשנת 1952 ושימשו את בית-הספר לטיסה בשלב הראשוני. המטוס סבל מהספק מנוע נמוך כמו גם כן נסע חלש אשר קרס בנחיתות רבות, חדר מבעד לכנף והסב נזק רב למטוס.

תוך שנה בלבד נותרו בשירות עשרה מטוסים שמישים בלבד והם הוצאו משירות הדרכה בשנת 1953. אחד הנימוקים להוצאתו משירות הדרכה היה העובדה שהוא בעל חופה סגורה, בעוד בחיל-האוויר סברו שעל הטייסים הצעירים להתחיל את הקריירה "במגע ישיר עם האוויר".

עשרת המטוסים הועברו לטייסת התובלה הקלה "הגמל המעופף" ושימשו לטיסות לילה, טיסות מכשירים וטיסות ניווט עד שהוצאו משירות בשנת 1957. מספר מטוסים נמכרו למועדוני תעופה, כשלצד זאת נעשו מספר נסיונות למכור את האחרים לאחת ממדינות אפריקה.