בואינג סטירמן PT-13

מטוס אימון דו-כנפי אשר שימש חילות-אוויר רבים ברחבי העולם. בין השנים 1949-1961 היווה את מטוס ההדרכה המרכזי של בית-הספר לטיסה ואף ביצע משימות קישור וסיו

מטוס אימון דו-כנפי אשר שימש חילות-אוויר רבים ברחבי העולם. בין השנים 1949-1961 היווה את מטוס ההדרכה המרכזי של בית-הספר לטיסה ואף ביצע משימות קישור וסיור במהלך מבצע "קדש".

הסטירמן הוא מטוס הדרכה פופולארי אשר אלפי יחידות שלו יוצרו במהלך שנות ה-30 וה-40. בשנת 1949 הגיעו ארבעה מטוסי סטירמן לחיל-האוויר לצורך הדרכה של פרחי-טיס בשלב ראשוני.

בתום מלחמת העצמאות ועם עזיבתם של הטייסים מתנדבי חוץ לארץ, נוצר צורך להכשיר טייסים ישראלים רבים נוספים ועל כן רכש החיל 63 מטוסי סטירמן נוספים בעשור שלאחר המלחמה. בינואר 1953 הוקמה טייסת 147, במסגרתה ביצעו הסטירמנים משימות קישור וסיור.

במהלך מבצע "קדש" בשנת 1956 סייעו מטוסי הסטירמן במשימות קישור, סיור והעברת דואר. עם תום המבצע חזרו המטוסים לשמש את בית-הספר לטיסה במשימות אימון פרחי-הטיס. עם הגעת הפוגה-מגיסטר והמעבר להדרכה סילונית בכל שלבי ההכשרה, הוצאו מטוסי הסטירמן משירות חיל-האוויר ביולי 1961, אך המשיכו לטוס בעולם כמטוסי ריסוס, אימון וספורט.