"כוכב" (הרמס 900)

כלי-טיס מאויש מרחוק מתוצרת אלביט מערכות

"כוכב" (הרמס 900) הוא כלי-טיס מאויש מרחוק ישראלי מתוצרת "אלביט" מערכות, המהווה גרסה משופרת של "הרמס 450".

הכוכב מתאפיין בכושר נשיאה רב וביכולת שהייה ממושכת באוויר - עד כ-36 שעות, המאפשרת ביצוע משימות ארוכות בטווחים רחוקים וללא עצירות.

כלי-הטיס הראשונים מסוג "כוכב" נקלטו בחיל-האוויר במהלך שנת 2013 והחלו בסדרת טיסות ניסוי. עם פתיחת מבצע "צוק איתן" הואצה קליטתו של ה"כוכב", ובמהלכו ביצע מאות שעות טיסה מבצעיות ומשימות ייעודיות.

עם תום מבצע "צוק איתן" הפסיק ה"כוכב" לקחת חלק בפעילות מבצעית והחל בתהליך קליטה סדור: טייסת מרכז ניסויי הטיסה (מנ"ט) ערכה סדרת ניסויים ארוכה ובמקביל התרחש תהליך מתן יכולות לטייסת.

בחודש אוגוסט 2017 הוכרז ה"כוכב" כמבצעי באופן רשמי.