איתן (הרון TP)

כלי-טיס מאויש מרחוק מתוצרת התעשייה האווירית לישראל המסוגל לשהות באוויר מעל ליממה

כבר בראשית שנות ה-90 בוצעו עבודות לבחינת פיתוח מל"ט כבד במשקל של כמה טונות. רוב התעשיות הבטחוניות הישראליות היו מעורבות בתהליך בניית המל"ט, בשיתוף מנהלת מל"טים במפא"ת, כאשר מפעל מל"ט בתעשייה האווירית מוביל את פיתוח המטוס על מערכותיו בעוד מפעל ההנדסה מפתח את הפלטפורמה. כך החל ה"איתן" לקרום עור, גידים וחומרים מרוכבים. ה"איתן" יקר, מורכב ומתקדם בהרבה מהכטמ"מים בהם השתמש חיל-האוויר בעבר ולכן הושקעו מאמצים רבים בדאגה לאמינות ולבטיחות. בסופו של דבר, המל"ט צריך לעמוד בסטנדרט המקובל במטוסים מאוישים אזרחיים.

ה"איתן" שייך למשפחה של כלי-טיס מאוישים מרחוק המשמשים "שכבה גבוהה" למשימות שהייה ארוכה. אלו פלטפורמות חדשות שיחליפו בשנים הבאות את המטוסים המאוישים במגוון משימות ביניהן תצפית וסיור. ככלי-טיס רב משימתי, הוא אמון על איסוף מודיעין כללי, סימון מטרות נקודתיות לצורך תקיפה של כלי אחר, צילום מטרות מטווחים רחוקים ומשימות רבות אחרות המבוצעות כיום על-ידי מטוסים מאויישים.

הכטמ"מים הכבדים שוהים באוויר מעל ליממה. שהייה ארוכה עונה על צורך מבצעי של נוכחות באזור מסוים והיא מאפשרת לשמור על רצף אווירי, חוסכת את הצורך בהחלפת המטוסים בכל כמה שעות וכך, המשמרות היחידות שמתחלפות, הן בקרון השליטה, הרחק מאחור.

הכטמ"ם מסוגל לטוס בכל מזג-אוויר, מעל לתעבורה האווירית האזרחית, להמריא ולנחות אוטומטית. כמו ה"שובל" לפניו, יש לו גלגלים מתקפלים ומערכת גיבוי היודעת להורידם בעת הצורך. בנוסף, יש ל"איתן" מערכות ישראליות להגנה עצמית שמקנות לו ייחודיות בקנה מידה עולמי ויכולת לגילוי שיגור טילים לטווחים שונים.

קפיצת המדרגה שנעשתה עם בניית ה"איתן" חייבה שימוש במנוע סילון, ולכן הותקן בו מנוע טורבו-פרופ המשמש מטוסי נוסעים ברחבי העולם.