צוקית

מטוס הדרכה מתוצרת התעשייה האווירית לישראל המבוסס על מטוס "פוגה מגיסטר"

הצוקית המריא לראשונה בספטמבר 1980 כדגם משופר של "פוגה מגיסטר" אשר שימש את חיל-האוויר להדרכת טייסים החל מסוף שנות ה-50. להבדיל מקודמו, צויד המטוס המשופר במערכות אוויוניקה ובמנועים מתקדמים יותר.
במאי 1981 נמסר מטוס הצוקית הראשון לידי חיל-האוויר לצורך סדרת בדיקות ולאחר שהוכנסו בו מספר שינויים, הוכנס לשירות ביוני 1983. עד שנת 1986 שודרג כל מערך "פוגה מגיסטר" למטוסי צוקית