צופית (ביצ'קראפט קינג-אייר)

מטוס מודיעין מתוצרת ארה"ב המשמש במשימות סיור, תצפית ואיסוף מודיעין באמצעות מערכות מתקדמות. נכנס לשירות בשנת 1990 וחיל-האוויר עושה בו שימוש גם במשימות בטחון שוטף ובתרגילים.

מטוסי "צופית" הגיעו לחיל-האוויר לאחר שהתברר כי יש צורך במטוס מודיעין קל ומתקדם, עליו ניתן להתקין מערכות ייחודיות. הדרישה למטוס עלתה לאחר שפותחו מערכות ישראליות חדשות והמטוסים הקיימים שהיו בשימוש באותם ימים לא התאימו לחלוטין לקליטתן.

מטוסי הביצ'קראפט עשו דרך ארוכה לישראל: מארה"ב לקנדה, משם לאירלנד, צרפת ורק אז לתחנה הסופית בבסיסי חיל-האוויר.

בתוך זמן קצר כבר ביצעו המטוסים גיחות מבצעיות במלחמת המפרץ הראשונה ולאחריה נקלט הדגם באופן מסודר בחיל-האוויר. מאז לוקחים המטוסים חלק מרכזי במשימות מערך התובלה הקלה של החיל, ממשימות מודיעיניות של חוזי ועד למשימות עזר של ממסר והדרכה.